MEC

Milieu Educatie Centrum
De Witte Molen werkt samen met het Milieu Educatie Centrum Nijmegen, het coördinatiepunt natuur- en milieueducatie in Nijmegen en omstreken. Via hen kunnen docenten in primair en voortgezet onderwijs een excursie naar de Witte Molen organiseren.

De excursie bestaat uit een rondleiding door de molen en geeft inzicht in het productieproces (van graan tot meel). De excursies duren doorgaans drie kwartier en zijn bestemd voor leerlingen van zowel primair (groep 3 t/m 8) als voortgezet onderwijs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het MEC.